طرح ریزی کیفت محصول APQP چیست؟ مطلب ویژه

 طرحريزي پيشاپيش کيفيت محصول (Advance Product Quality Planning)(APQP)  يک روش ساختار يافته است که براي برقراري مراحل ضروري از فاز دريافت الزامات محصول تا توليد محصول، و انجام فعاليتهاي مربوطه در زمان لازم در جهت رضايت مشتري صورت مي گيرد.                                    

 

 .به نوعی روشیست قانون مند از فنون مختلف که سعی در کسب کیفیت فرایند طرح و تولید دارد ضمن اینکه مراحل کسب رضایت مشتری در بطن  فرایند طرح و تولید را ضمانت می کند .

هدف از اجراي APQP ارتباط با تأمين کنندگان به منظور برنامه ريزي کيفيت محصول و ايجاد خطوط راهنما به صورت مشترک است. در قدم دیگر سعی بر آسان نمودن ارتباط بین افراد درگیر فرایند است و اینگه آیا گام های برداشته شده بدرستی پیش رفته و کامل شده اند .

و در نقطه مقابل نیز در صورت فقدان APQP ممکن است منجر به بروز نتایج زیر شود

1-     عملكرد ضعيف محصول

2-     افزايش دوره تكوين محصول و ارائه به بازار

3-      افزايش هزينه هاي طرح و توليد

4-      افزايش تغييرات پيش بيني نشده

وجود برنامه اي مؤثر جهت انجام فعاليتهايي که براي تضمين کيفيت و اطمينان در طرح و توليد محصولات در نظر گرفته شود، ضرورت ويژه اي دارد. بالاخص در شرايطي که رقبا در بازار در عواملي مثل زمان عرضه محصول به بازار، کاهش هزينه ها و افزايش کيفيت و ميزان اطمينان محصولات (Reliability) با هم رقابت مي کنند.

به منظور کاهش چشمگير زمان مورد نياز جهت طرح و توليد محصولات جديد و يا ايجاد تغييرات در محصولات براي جلب نظر و رضايت مشتري همزمان با انجام ساير فعاليتهاي مورد نظر، کارهايي لازم است تا رضايت مشتري جلب شود.

 • در اين رابطه موضوع مهندسي همزمان، همزمان با طرح محصول، ايجاد فرآيندهاي توليد و فعاليتهاي تأييد طرح، روشي مؤثر در کاهش زمان طرح و ايجاد ارتباط در کارگروهي در سطح سازمان است. به علاوه استفاده از ابزار مهندسي و فرآيندها و ارتباط آنها با يکديگر از طريق مهندسي همزمان به منظور تأثيرگذاري در کيفيت و اطمينان از کار، از اهميت بسياري برخوردار است. اين مهندسي همزمان را مي توان در طي مراحل ايجاد طرح و فرآيندهاي توليد به شرح زیر مشاهده کرد :
 • 1- طراحي و تعريف برنامه
 • 2- طراحي و توسعه محصول
 • 3- طراحي و توسعه فرآيند
 • 4- صحه گذاري و تصديق محصول و فرآيند
 • 5- بازخور، ارزيابي و اقدام اصلاحي

نداشتن برنامه ريزي صحيح پيشاپيش کيفيت محصول به عملکرد ضعيف محصول، افزايش زمان عرضه محصول به بازار، تأثير در کيفيت دراز مدت و کوتاه مدت عملکرد کالا و افزايش هزينه طرح و توليد مي انجامد.

 

 • براي استفاده از APQP دلايل گوناگوني وجود دارد. اين دلايل عبارتند از:

1-      ايجاد اطمينان و کيفيت بالا در بطن طرح و توليد محصول

2-      کاهش هزينه هاي طرح و توليد

3-       کاهش زمان طرح و توليد

4-      کاهش پيچيدگي برنامه هاي کيفيت محصول، هم براي مشتري و هم براي سازمان

5-      شفاف ساختن وظايف مورد نظر در طرح و تأمين نياز مشتري

6-      افزايش مسائل ايمني در محصولات

7-      تأمين شرايط محيطي و معيارهاي مربوطه

8-     حصول اطمينان از برنامه ريزي سريع.

9-     هدايت منابع بسوي مشتري.

10-  تعيين تغييرات مورد نياز در فرايند در كمترين زمان.

11-  فراهم كردن محصول با كيفيت در زمان تعيين شده   وكمترين هزينه.

12-  پرداختن سريع به مشكلات بالقوه در طراحي,توليد.بعلاوه مزایایی که در این روش وجود دارد.

١-تبديل خواست و صداي مشتري به ابزارها و روشهاي توليد به گونه اي كه علاوه بر نياز مشتري ، رضايت وي را نيز برآورده سازد .

٢- كاهش پيچيدگي طراحي كيفي محصول

٣- ارائه برنامه ريزي مناسب به گونه اي كه به موقع محصول در اختيار مشتري قرار گيرد.

٤- ارتباط سازمان يافته مشتري– پيمانكاران فرعي و بخشهاي درون سازمان

٥- تعيين رضايت مشتري و مشخص كردن منابعي كه رضايت مشتري را برآورده ك ند.

٦- شناسايي به موقع تغييرات مورد نياز و اعلام به مشتري

٧- انجام به موقع تغييرات مورد نياز كه توسط مشتري اعلام شده است.

٨- پشتيباني جهت پيگيري بهبود مستمر به منظور توسعه محصول و فرآيند

و نتایج فقدان APQP در سیستم

 • عملكرد ضعيف محصول
 •  افزايش دوره تكوين محصول و ارائه به بازار
 •  افزايش هزينه هاي طرح و توليد
 •  افزايش تغييرات پيش بيني نشده

این را به یاد داشته باشید که :

  برای پیاده سازی این روش همچون روش های دیگر که در جهت بهبود و تعالی سازمان انجام می شوند مسلماً نیازمند مهیا کردن پیش نیاز هاست .از جمله این پیش نیاز ها باید به تشکیل تیم متشکل از :

مهندسي            Engineering                                                                                     

 ساخت                Manufacturing                                                                     

 کنترل مواد          Material Control                                                                   

 خريد                   Purchasing                                                                           

 کيفيت                 Quality                                                                                  

 فروش                 Sale                                                                                      

 ارائه خدمات        Servicing                                                                               

 مشتريان             Customers                                                                            

 پيمانکاران فرعي  Subcontractors                                                                    

و تعیین مسئولیت اعضاء تیم است به طور کلی افراد تیم باید شناسايي احتياجات – انتظارات و الزامات مشتري جهت برآورده كردن اين مطلب موارد ذيل لازم است. شناسايي مشتريان داخلي و خارجي مشخص كردن الزامات مشتري درك انتظارات فني مشتري مانند طراحي - تستها ارزيابي امكان پذير بودن طرح هاي پيشنهادي الزامات عملكرد و فرآيند ساخت برآورد قيمت – زمان و محدوديتهاي هر كدام تعيين نيازمنديهاي كه بايد از مشتري كمك گرفت

شناسايي روش هاي مستند سازي  SQA

–داشتن برنامه آموزشی به نحوی که بتواند نیازمندیها و خواسته های مشتری را در توسعه محصول برآورده کند .مورد دیگر داشتن ارتباط با تیمهای سازمان و مشتری است و انجام مهندسی همزمان ؟ هدف از این مورد انجام سریع و بموقع انجام کارها بنحوی که تیم و اعضاءدر جهت مشترک کوتاهترین زمان و انرژی را صرف کنند .

داشتن برنامه زمانبندی اصل دیگری است که باید بدان توجه شود .در این قسمت نیاز است تا روشهاي پيگيري و مديريت پروژه پياده سازي شود .گانت چارت فعاليتها تهيه شود. جمع گزارش پيشرفت كار توسط يك نفر لازم و ضروري است.

مسئول پيگيري و هماهنگي تعيين مي شود.موراد نگران كننده تا حد امكان پيش بيني شود و برنامه و گانت رفع آنها طراحي شود.روش حل مسئله كمك بسيار خوبي خواهد بود .

 

 همانطور که در شکل فوق مشاهده می کنید این روش  متشکل از پنج فاز است

 • طرح ریزی
 • طراحی و توسعه محصول
 • طراحی و توسعه فرایند
 • صحه گذاری محصول و فرایند
 • بازخور،ارزیابی و اقدامات اصلاحی

 

مرحله اول : طرح ریزی

هدف :

 بايد كليه نيازمنديهاي و انتظارات مشتري را به بهترين نحو شناسايي و محص ولات بهتر از ساير رقبا ارائه كرد. پس بايد از اولين گام از خواسته ها و انتظارات مشتري و درك صحيح آن اطمينان حاصلكرد. اين مرحله و فعاليتهاي آن به تأمين كننده كمك مي كند خواسته هاي مشترك را درك كند.

ورودی ها :

1-صدای مشتری : مجموعه شكايات- گرانيها – توصيه ها – خواسته ها و اطلاعاتي كه از مشتري داخلي و خارجي بدست مي آيد.

اطلاعات بايد بصورت مدون و طي فرمت خاصي قرار گيرد.

روش های جمع آوری صدای مشتری :

تحقيق بازار :

مصاحبه با مشتري– ارسال پرسشنامه – بازديد از محل مشتري – تست بازار- مطالعه برروي كيفيت و قابليت اعتماد محصولات جديد – مطالعه بر روي كيفيت محصولات رقبا –گزارشاتي كه محصولات خوب و بد را ارائه مي دهند. كه از مشتري دريافت مي شود.Warranty اطلاعات كيفي سوابق

گزارشاتي كه نقاط منفي و اشتباه محصولات را نشان مي دهد Warranty گزارشات و از مشتري اخذ مي شود TGW (Thing Gone Wrong.شاخص هاي توانايي و قابليت محصول گزارشات كيفي تأمين كنندگان ديگر گزارشاتي كه مشكلات ومسائل مختلف را نشان مي دهد محصولات برگشتي

تجزيه و تحليل موارد برگشتي

 1- تجربیات تیم

 اطلاعات هر يك از اعضاء تيم پيشنهادات مختلف مشتري اطلاعات مربوط به پروژه هاي گذشته نقطه نظرات فروشنده هاي يا اپراتورهاي خط مونتاژ و توليد گزارشات خدمات بعد از فروش نتايج ارزيابي داخلي سفرهاي جاده اي نقطه نظرات مديريت و مديران مياني قوانين الزامات دولتي بازنگري قرارداد

2-  طرح تجاری business plan

  مسائل مربوط به طرح تجاري مانند زمان – سرمايه – هزينه – موقعيت محصول – منابعتحقيق و توسعه و غيره كه روي فعاليتهاي سازمان تأثير مي گذارد اطلاعات مربوط به فروش خود و رقبا و استراتژي بازار بايد مدنظر قرار گيرد.آيا مشتري اين قطعات و طرح جديد را خريداري خواهد كرد.

آيا بازار جديدي در پي محصول خواهيم داشت؟

چقدر هزينه مي كنيم و چقدر سرمايه باز ميگردد؟

چقدر وقت در برگشت سرمايه صرف مي شود؟

آيا سرمايه لازم در شركت جهت اين طرح موجود است؟

 3- فرضیات فرایند /محصول

 شكل و طرح محصول/فرآيند را در نظر گرفت و فرضياتي در اين ارتباط مدنظر قرار گيرد.

تكنولوژي جديد

نوآوري هاي فني

مواد جديد

ارزيابي قابليت اطمينان

 4- مطالعات قابلیت اطمینان محصول

مطالعات قابليت اطمينان محصول تناوب تعمير يا جايگزيني اجزاء دربازه زماني كه قطعه براي آن طراحي شده است. نتايج تست دوام و قابليت اطمينان

ورودي هاي مشتري وروديهاي مشتري اطلاعات با ارزشي است كه از استفاده كنندگان محصول دقيقاً متناسب با نيازها و انتظارات آنها مي باشد و تأكيد مي شود كه تأمين كننده از اين اطلاعات جهت بهبود و.تعيين ميزان رضايت مشتري استفاده نمايد.

اما خروجی های مرحله طراحی کدامند

 

1-     اهداف طراحی

نيازهاي مشتري به اهداف طراحي كه قابليت اندازه گيري دارد تبديل مي شود.اين قسمت بسيار مهم است.چون در مرحله تبديل يك سري از نيازهاي عام.مشتري به زبان فني هستيم

2-     اهداف کیفی و قابلیت اطمینان

نيازهاي مشتري به اهداف طراحي كه قابليت اندازه گيري دارد تبديل مي شود.اين قسمت بسيار مهم است.چون در مرحله تبديل يك سري از نيازهاي عام مشتري به زبان فنيهستيم.

اهداف كيفي و قابليت اطمينان خواسته ها و انتظارات مشتري به عنوان مثال عدم هيچگونه خرابي كد روي ايمني تأثير بگذارد .الگوهاي كه قابليت اطمينان كه از رقبا بدست مي آيد.گزارشات مصرف كننده ها تعداد تعمير يا تناوب آن در يك بازه مشخص اهدافي كه در سازمان در برنامه هاي خود در نظر گرفته است. تأكيد مي شود اهداف قابليت اطمينان با اصطلاحاتي مثل محدوديتهاي اح تمال و اطمينان بيان مي شود. سطوح نقص و كاهش PPM اهداف كيفي نيز بر اساس بهبود مستمر و شاخصهايي مثل ضايعات تعيين مي شود

 3-     فهرست مواد اولیه BOM

ليستي از موادي كه براي توليد محصول مورد استفاده قرار مي گيرد.اين ليست شامل ليست تأمين كنندگان نيز مي شود.

 4-     نمودار جریان فرایند PFC

تاكيد شده كه فرايند ساخت بر اساس فرضيات فرآيند/محصول و فهرست اوليه مواد كه قبلاً تهيه شده است بصورت نمودار جريان نشان داده شو د.

5-     لیست مشخصات ویژه محصول و فرایند .

تجربه خود نیز مشخصات ويژه را تعيين كند. مشخصات ويژه بايد براساس نيازها و انتظارات مشتري تعيين گردد.

براي تهيه اين ليست مي توان به نكات زير توجه كرد:

فرضيات محصول براساس تحليل احتياجات و انتظارات مشتري اهداف و نيازمنديهاي قابليت اطمينان  FMEA قطعات مشابه 

6-     طرح تضمین محصول

طرح تضمين محصول اهداف طراحي را به نيازمنديهاي طراحي تبديل مي كند . اهداف طراحي وابسته به خواسته ها ي انتظارات و نيازمنديهاي مشتري است .در طرح تضمين بايد موارد ذيل مدنظر قرار گيرد.

تيتر كردن نيازمنديهاي برنامه مشخص كردن قابليت اطمينان و دوام ارزيابي هر عاملي كه برنامه را با خطر مواجه خواهد كرد . مانند تكنولوژي جديد- پيچيدگي تكنولوژي – مواد- محيط – كاربرد – بسته بندي – خدمات و نيازمنديهاي ساخت توسعه و بهبود تحليل حالات خرابي – تجزيه تحليل حالات خرابي از فرآيند قبلي و فعلي به نحوي كه از وقوع آن حالات خرابي در آينده جلوگيري كند .

توسعه نيازمنديهاي استاندارد مهندسي مواد اوليه طرح تضمين قسمت مهمي از طرح كيفي محصول است .

7- حمایت مدیریت

ارائه گزارشات پيشرفت و مشكلات در سر راه برنامه جهت اطلاع مديريت وكمك لازم از ويحضور مديريت در جلسه گزارشات لازم است تا اطمينان حاصل شود كه برنامه باموفقيت همراه خواهد بود.

فاز اول در یک نگاه 

حال نویت به آغاز فاز بعدی است

مرحله دوم : طراحی و توسعه محصول

هدف : در اين مرحله ويژگيها و وضعيت طراحي تا نزديك شدن به شكل نهايي آن مورد بررسي قرار ميگيرد .

تاكيد مي شود تيم طرح ريزي كيفي كليه فاكتورهاي طراحي را حتي اگر طراحي توسط مشتري يا به صورت مشترك توسط مشتري و تامين كننده انجام شده باشد را در فرآيند طرح ريزي در اين مرحله در نظر بگيرد .

مهم ترين فعاليت اين مرحله ساخت پرتو تايپ به منظور تصديق محصول يا خدمت مطابق با نيازهاي و صداي مشتري است .

ارزيابي و امكان پذيري فرآيند توليد مطابق با حجم توليد و برنامه زماني از ديگر نتايج اينقسمت است .

توانايي سازگاري با مشخصات مهندسي – كيفيت – قابليت اطمينان هزينه سرمايه گذاري شده و هزينه هر واحد توليد در امكان سنجي مدنظراست .

ورودی های این مرحله همان خروجی های مرحله اول است .اما خروجی هیای این مرحله عبارتند از :

1-     آنالیز حالات خرابی طراحی و آثار آن  DFMEA  :  مدرکی زنده که احتمال وقوع خرابی را مورد بررسی قرار می دهد .

2-     طراحی برای قابلیت ساخت و مونتاژ طراحي بايد طوري صورت گيرد كه ضمن فراهم آوردن كيفيت مورد نياز مشتري و با عملكرد مناسب بتوان مونتاژ و قابليت ساخت مناسبي فراهم كرد .

تيم طرح ريزي كيفيت محصول نكات زير را بايد مدنظر قرار دهد

 • فرآيند ساخت يا مونتاژ
 • تلرانسهاي ابعادي
 • نيازمنديهاي عملكرد
 • تعداد اجزاء
 • تنظيمات فرآيند
 • قوانين دولتي
 • نيازمنديهاي خدمات پس از فروش
 • تجربيات تيم

3- تصدیق طراحی

تصديق طراحي در مراحل مناسب طراحي انجام مي گيرد . تا اطمينان حاصل گردد. كه ستانده ها از مراحل طراحي نيازهاي طراحي را برآورده نموده است . يعني اينكه آيا معيارها و مشخصات ابتداي طراحي توسعه طرح برآورده شده است .

اقدامات تصديق طراحي بايد ثبت و نگهداري شود.

تصديق طرا حي مي تواند شامل روشهاي زير باشد:

انجام محاسبات با روشهاي ديگر – بهتر است محاسبات توسط شخص ديگري انجام شود .

مقايسه با طراحي هاي مشابهانجام آزمونها و اثبات عملي آزمونها خواص عملكردي محصول را بررسي ميكند.

اثبات عملي – مشخصات و ويژگيهاي كاربرد مثل قابليت نگهداري تعويض پذيري – توليد پذيري – قابليت تعمير موارد مشابه را مشخص ميكند.بازنگري مدارك طراحي قبل از توزيع آنها گيرد

 4- بازنگری طرح

بازنگري طراحي روش مؤثري است كه از وقوع اشتباهات و مشكلات و همچنين برداشتهاي غلط جلوگيري مي كند.ضمن اينكه بر پيشرفت كار نيز نظارت دارد.

فعاليت هاي زير در اين بخش مورد ارزيابي واقع مي شود. نيازمنديهاي طراحي و الزامات عملكردي اهداف قابليت اطمينان وظايف سيستم / زير سيستم / اجزاء شبيه سازي كامپيوتري و نتايج تست الگوها و نمونه ها

DFMEA

DFA,DFM

DOE

تغييرات ساخت و مونتاژ تستهاي با شكست و خرابي مواجه شده بررسي تصديق محصول 

5-  طرح کنترل –ساخت پرتو تایپ

طرح كنترل نمونه اول يا پرتوتايپ بايد هنگام ساخت آن تهيه شود

اين طرح توصيفي از اندازه گيري ابعادي – مواد و تستهاي كاركردي است

در حين توليد نمونه اول تأمين كننده مي تواند ميزان انطباق محصول را با خواست مشتري مقايسه كند.

موارد ذيل بايد در نظر گرفته شود.

اطمينان از اينكه محصول كليه مشخصات را برآورده مي نمايد .

اطمينان از اينكه مشخصات ويژه محصول و فرآيند مورد توجه قرار گرفته

اطمينان از اينكه اطلاعات و تجربيات تيم براي تعريف مشخصات فرآيند و بسته بندي بكار بسته شده.

اطمينان از اينكه انحرافات ناشي از موارد نگران كننده و هزينه هاي اضافي به اطلاع مشتري رسانده شده است.

6-     نقشه های مهندسی

نقشه ها حتي اگر توسط مشتري فراهم شده مورد بازنگري قرار گيرد مشخصات ويژه قانوني و ايمني در صورتيكه در نقشه موجود است در طرح كنترل قيد شود.

در صورت عدم وجود مشخصات ويژه در نقشه مشتري بايد اين مشخصات با توجه به مقررات دولتي – ايمني و شرايط مونتاژ – عملكرد و عمر محصول در نقشه ها اضافه شوند. بازنگري نقشه ها جهت كافي بودن اطلاعات ابعادي انجام مي گيرد. موقعيتهاي كنترل در نقشه مشخص شود تا بتوان ابزار و گيج هاي مناسب را تهيه كرد. ارزيابي كليه ابعاد جهت امكان پذير بودن اندازه گيري و سازگاري با استانداردهاي ساخت واندازه گيري انجام شود.

اطمينان از سازگاري و دادههاي رياضي با سيستم مشتري براي برقراري ارتباط دو طرفه انجام شود

 

7-     نقشه های مهندسی

تيم با بازنگري دقيق مشخصات كنترلي الزامات مربوط به ظاهر – دوام – عمر – كاركرد اجزاءيا مجموعه را تعيين مي نمايد.

تعداد – نمونه – تناوب و معيارهاي پذيري در طرح كيفيت مطرح مي شوددر واقع تيم با اين كار مشخصاتي كه براي ظاهر عملكرد و دوام محصول مؤث ر ميباشند را شناسايي ميكند .

مشخصات مواد

مشخصاتي از نظر خواص فيزيكي – عملكرد – شرايط محيطي – جابجايي و انبارش كه در موادمهم است و بايد در طرح كنترل قيد شود.

تغييرات مشخصات و نقشه هابايد تيم مطمئن باشد در صورت تغيير در نقشه ها كليه اين تغييرات مستند و تمامي مدارك اعمال شده و به اطلاع واحدهاي

 8-     الزامات تسهیلات ،ابزار و تجهیزات جدید

در DFMEA  طرح تعیین محصول و بازنگری طرح ابزار الات و تسهیلات مورد نياز شناسايي مي شود. بنابراين بايد براي تهيه اين موارد گانت چارت و تهيه و پيشرفت مورد بررسي قرار گيرد. ضمناً تجهيزات از لحاظ توانايي بررسي شود. از زمان تحويل به موقع تجهيزات اطمينان حاصل شود.

9-     مشخصات ویژه محصول / فرایند

با توجه به ليست مشخصات ويژه محصول / فرآيند كه در مرحله اول براساس صداي مشتري تهيه شده است. اين ليست بايد مورد بازنگري قرارگرفته و نهايي شود. اين ليست در طرح كنترل نمونه اول – يك روز خط و انبوه مورد استفاده است. نمادهايي كه در شركت هاي مشتري مورد استفاده قرار

مي گيرد. به كار برده شود

 

10- الزامات تجهیزات آزمایش / گیج ها

تجهيزات آزمايش – گيج ها شناسايي و يك گانت چارت جهتتهيه آنها فراهم شود .

پيشرفت كار نظارت شود . زمان تحويل به موقع مورد توجه قرار گيرد

 

11-  تعهد تیم جهت امکان پذیری طرح و حمایت مدیریت

تيم امكان پذير بودن طرح را مورد ارزيابي قرار مي دهد.امكان پذير بودن طرح درصورتيكه مشتري طراحي را ارائه كرده باشد بايد مد نظر قرار داد.

طرح از نظر كفايت تعداد و هزينه هاي قابل قبول بايد مورد ارزيابي قرار گيرد برنامه زماني – مونتاژ – تست – بسته بندي و تحويل به موقع مشتري بايد مورد ارزيابي قرار گيرد.

چك ليست مبناي خوبي جهت نقاط ضعف و مشكلات موارد بالاست مديريت بايد فعاليتهاي بالا را در جهت انجام حمايت نمايد

فاز دوم در یک نگاه

 

مرحله سوم : طراحی و توسعه فرایند

هدف : اين مرحله بيشتر به ساخت مي پردازد.

بدنبال اين هستيم بدانيم كه محصول با كيفيت بر اساس نيازهاي مشتري ساخته خواهد شد.

موفقيت اين مرحله در گرو مراحل قبلي (تشخيص نيازهاي مشتري – طراحي مناسب)است خروجی های مرحله دوم ورودی های این مرحله را تشکیل می دهند

خروجی ها :

1-     استاندارد های بسته بندی

استانداردهاي بسته بندي ابعاد و چگونگي بسته بندي را جهت سالم ماندن – محصول درطول حمل و انبارش مشخص مي كند.

معمولاً مشتري استانداردهاي بسته بندي را ارائه مي دهد. اين استاندارد ها بايد به مشخصات اضافه شود.در صورت عدم وجود استانداردي خاص بايد بسته بندي به گونه اي باشد تا صحت وسلامت بسته بندي را تا استفاده تضمين كند.

2-     بازنگری سیستم کیفیت فرایند / محصول

تيم سيستم كيفيت را مورد بازنگري قرار دهد تا در صورت نياز به تغييرات در اين سيستم تغييرات مورد نظر را ايجاد نمايد ايجاد شود.

نظام نامه سيستم كيفيت بروز شده و در طرح كنترل ساخت نيز قيد شود.اين مرحله شرايط بروز شدن و بهبود سيستم كيفيت را مطابق با ورودي مشتري و تجربيات گذشته و تجربيات تيم فراهم مي كند.

3-     نمودار جریان فرایند

از اين نمودار مي توان :

منابع تغيير در ماشين آلات – مواد – روش و نيروي انساني را از شروع تا پايان را شناسايي كرد .

تأثير تغييرات و منابع آن را در نظر گرفت تجزيه و تحليل فرآيند را بصورت كلي انجام داد به PEFMEA و طرح کنترل جهت ایجاد کمک کرد

4-     طرح چیدمان کارگاه

چيدمان كارگاه در موارد زير بازنگري مي شود.

محل و موقعيت بازرسي

محل نصب نمودارهاي كنترل

ايستگاهاي تعمير

محل هاي كنترل چشمي

محل نگهداري مواد معيوب

 

5-     طرح کنترل پیش از تولید

ابعاد

عملكرد

آزمونهاي مواد

در اين طرح قيد شده و بايد اندازه گيريها بعد از پرتو تايپ و قبل از توليد انبوه انجام شود.

بايد قبل از توليد انبوه و قبل از صحه گذاري فرآيند توليد بايد طرح كنترل با كنترلهاي بيشترياعمال شود تا عدم انطباقهاي بالقوه قبل از توليد شناسايي شود.

6-     ماتریس مشخصات

اين ماتريس ارتباط بين مشخصات محصول / فرآيند و ايستگاههاي ساخت را نشان مي دهد

تأثير ايستگاههاي ساخت روي مشخصه محصول (ابعادي و … )مدنظر قرار مي گيرد

7-     توافق گروهی در امکان سنجی و پشتیبانی مدیریت

مواردی که باید در امکانسنجی لحاظ شود عبارتند از :

 • صفحه روي جلد مدرک
 • فهرست
 • معرفي و سوابق کاري شرکت
 • گزارش تکنولوژي ساخت محصول
 • اطلاعات امکان سنجي دريافتي
 • سوابق مشكلات كيفي محصول
 • ويژگيهاي فني محصول
 • مغايرت بين نقشه و نمونه دريافتي
 • ليست استانداردهاي محصول
 • مشخصات مهم محصول
 • مشخصات مهم فرايند
 • نمودار فرآيند عمليات (OPC)
 • تجهيزات كنترلي، بازرسي واندازه گيري
 • تجهيزات و ابزار آلات توليدي
 • ليست دستگاهها و ماشين آلات  
 • ساختار مديريت پروژه
 • خدمات تامين کنندگان پروژه
 • مواد اوليه مورد نياز و نحوه تهيه
 • ظرفيت سنجي توليد
 • بيان مشکلات فني ساخت يا ارائه خدمت
 • آناليز قيمت نيروي انساني
 • آناليز قيمت ماشين آلات و دستگاهها
 • آناليز قيمت مواد اوليه
 • آناليز قيمت مواد مصرفي
 • آناليز قيمت تجهيزات و ابزارالات
 • آناليز قيمت قالبها و ابزارها
 • آناليز قيمت زيرساختها و استهلاک
 • نقشه اجزا يا برنامه تهيه نقشه اجزا
 • شناسايي مشکلات فني ساخت
 • برنامه زمانبندي اجراي پروژهMSP
 • پيشنهاداتي جهت بهبوددرپروژه
 • تعهد امکان سنجي
 • کسري مدارک فني
 • شناسايي تکنولوژي هاي مورد نياز
 • پيشنهاداتي براي تعيين پيشرفت پروژه طبق برنامه

آنالیز ریسک

در هنگام تهيه امکان سنجی بايد ريسکها را شناسايي کرد و در جهت رفع آنها اقدامات لازم را انجام داد. به عنوان مثال ريسکهای خريد می تواند شامل موارد زير باشد:

1- اقلامی با زمان انتظار زياد (يعنی اقلامی که بايد خيلی جلوتر از خريد اصلی، تهيه و تدارک شوند.)

2- تأمين کنندگان مخاطره انگيز (يعنی تأمين کنندگانی که جنبه انحصاری دارند يا تأمين کنندگانی که در زمينه کيفيت سابقه ضعيفي دارند و جايگزينی برای آنها نداريم.)

3- اقلام با طول عمر پايين، شکستنی و يا خطرزا

 • اين مرحله به جنبه های اصلی توسعه يک سيستم ساخت و توليد و طرحهای کنترل مربوطه می پردازد، به نحوی که طرح کنترل حاصله، می تواند توليد محصول با کيفيت را فراهم سازد. سيستم ساخت بايد از اينکه نيازها يا الزامات و انتظارات مشتری را برآورده می سازد مطمئن شود. وروديهای اين مرحله خروجيهای فاز دوم است.

4-  آنالیز حالات خرابی بالقوه فرایند   PFMEA  که بعنوان مدرکی زنده قبل از شروع تولید تهیه می شود .

5-     دستور العمل های فرایند

بايد دستورالعملها براي كاركنان توليد قابل درك باشد .

دستورالعملها از منابع زير تهيه شود:

 

 • FMEA  ها
 • طرحهاي كنترل
 • نقشه هاي مهندسي– مشخصات عملكردي – مشخصات مواد استانداردهاي و صفي (چشمي) استانداردهاي صنعتي
 • نمودار جريان فرآيند.
 • چيدمان كارگاه
 • ماتريس مشخصات
 • استانداردهاي بسته بندي
 • مشخصات فرآيند
 • دانش و تجربه توليدكننده در رابطه با محصولالات و فرآيندها
 • الزامات جابجايي
 • نظرات اپراتورهاي فرآيند
 • مشخصات راه اندازي – سرعت دستگاه – خوراك دستگاه – زمان و... در دستورالعملها قيد شود.
 • سهولت دسترسي اپراتورهاي توليد نيز مهم است.

 

6- روش و طرح تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری

دقت (تكرارپذيري و تكثير پذيري)و ٠٠٠

صحت (ارتباط خطي و تمايل) و ...

ابزارآلات اندازه گيري مد نظر قرار گيرد .

7- شاخص کارایی طرح مطالعه اولیه فرایند 

تيم بايد از PPK  طرح اطمينان داشته باشد .

بنابراين بايد مشخصات تعيين شده در طرح كنترل بعنوان مبناي طرح مطا لعه

در نظر گرفته شود .

8- مشخصات بسته بندی

تيم بايد از طراحي كامل بسته بندي اطمينان حاصل كند .

حتي بخشهاي داخلي بسته بندي مد نظر قرار گيرد

در مشخصات بسبته بندي استانداردهاي خاص و عمومي در صورت وجود قيد شود.

طراحي بايد از عدم تغيير بسته بندي در حين بسته بندي ،انتقال و باز كردن آن اطمينان

حاصل كند.

طراحي بسته بندي متناسب با تجهيزات و وسايل حمل باشد.

9- حمایت مدیریت

جلسات با مديريت برگزار شود.

مديريت از مراحل مختلف مطلع و جهت حل مشكلات حمايت لازم را داشته باشد.

فاز سوم در یک نگاه

 

مرحله چهارم : صحه گذاری محصول و فرایند

هدف : صفحه گذاري محصول و فرآيند

در اين قسمت با ارزيابي توليد آزمايشي قسمتهاي مهم فرآيند ساخت ، تصديق مي

شود.

طرح كنترل

نمودار جريان فرآيند

تطابق محصول با الزامات مشتري مورد ارزيابي قرار مي گيرد .

توليد آزمايشي مواردي كه باعث نگراني در توليد انبوه مي شود مد نظر قرار مي گيرد.

توليد آزمايشي اولين توليد مطابق با شرايط انبوه است .

ورودی های این مرحله خروجی های مرحله سوم است

خروجی ها :

1-  تولید آزمایشی

 

 • توليد بايد كاملاً با ابزار آلات ماشين آلات – اپراتورها و محيط كاري – تسهيلات مرحله توليد انبوه انجام شود.
 • اين توليد ، پيش درآمد اثر بخشي فرآيند ساخت است.
 • حداقل توليد آزمايشي توسط مشتري بيان مي شود.
 • تيم مي توان تعداد توليد آزمايشي را افزايش دهد.
 • توليد آزمايشي موارد ذيل را ارائه مي دهد.
 • مطالعات قابلیت فرایند مقدماتی PPK
 • ارزيابي سيستم اندازه گيري
 • امكان سنحي نهايي
 • تاييد نهايي طرح ريزي كيفيت
 • بازنگري فرآيند
 • آزمايشات صحه گذاري توليد
 • تأئيد قطعه توليد شده
 • ارزيابي بسته بندي
 • تأئيد نهايي طرح ريزي كيفيت

 

2-     ارزیابی سیستم های اندازه گیری

ابزار آلات اندازه گیری و مشخصات ویژه ارزیابی می شوند .

3-     مطالعات قابلیت فرایند مقدماتی

در توليد آزمايشي قبل از توليد انبوه توسط تيم ارزيابي

مربوط به قابليت فرآيند مورد بررسي قرار مي گيرد .

4-     تایید قطعه تولید شده PPAP

هدف صحه گذاري محصولات ساخته شده با ابزار فرآيند

موجود و صحه گذاري بر الزامات مهندسي است.

5-     آزمایشات صحه گذاری تولید

آزمايشات مهندسي صحه گذاري ميكند كه محصولات توليد

شده با اين ابزار و فرآيند كاملاً مطابق با استانداردهاي

مهندسي است.

6-     ارزیابی بسته بندی

محفوظ ماندن در حين جابجايي معمولي و عوامل محيطي نامطلوب مورد

ارزيابي قرار مي گيرد.

تيم در صورتيكه مشتري هم طرح بسته بندي را داده باشد موظف به ارزيابي

بسته بندي است.

7-     طرح کنترل تولید

طرحي زنده كه توصيفي مكتوب از كنترل محصول فرآيند را مي دهد.

اين طرح بطور مداوم بازنگري و بروز مي شود.

اين طرح ، طرح كنترل يكروز خط تهيه شده در مرحله سوم است.

8-     تایید نهایی طرح ریزی کیفیت و حمایت مدیریت

تأئيد و اطمينان از بكار رفتن همه نمودارهاي جريان و طرحهاي كنترل در حين توليد آزمايشي

بهتر است تيم در محل توليد اين موارد را نظارت كند.

قبل از ارسال اولين محموله بازنگري موارد ذيل الزامي است.

طرح كنترل : وجود و قابل دسترسي بودن طرحهاي كنترل در تمامي عمليات مورد بررسي قرار گيرد.

به آنها PFMEA دستور العملهاي فرآيند : تصديق شود كه مشخصات ويژه كه در طرح كنترل و ارجاع شده است. در دستورالعملها ثبت شده انددستورالعملها با طرح كنترل و نمودار جريان توليد مقايسه شود.

گيج و تجهيزات آزمايش:

گيج ها و فيكسچرها و تجهيزات آزمايش كه در طرح كنترل به آنها اشار ه شده تصديق R&R شود.

جلسات با مديريت – طرح مشكلات – وضعيت برنامه و تقويت تعهد تيم نيز در حمايت مديريت تبلوري مي يابد.

فاز چهارم در یک نگاه

 

مرحله پنجم : بازخور ،ارزیابی و اقدامات اصلاحی

هدف :

طرح ريزي كيفيت با صحه گذاري فرآيند و اجراي آن خاتمه نمي يابد. علل و عوامل خاص كه بوجود آورنده تغييرات فرآيند است در فرآيندهاي صحه گذاري همچنان باقي است و بايد بگونه اي شناسايي و ارزيابي شوند.

باید داده های وصفی و متغییر با مراحل مختلف SPC اندازه گیری شود .به همین دلیل مشخصات ويژه قيد شده در طرح كنترل توليد مطابق مشخصات و نيازهاي م شتري باشند و مورد ارزيابي قرار گيرند تا اثر بخشي طرح ريزي كيفيت محصول تعيين شود

ورودی های این مرحله خروجی های مرحله چهارمند

 خروجی ها :

1-     کاهش نوسانات

تأكيد مي شود از نمودارهاي كنترل و ساير فنون آماري براي شناسايي ن وسانات فرآيند

استفاده شود.

اقدامات اصلاحي نيز براي كاهش نوسانات استفاده شود.

اقدامات اصلاحي باعث كاهش هزينه ها شود .

آناليز ارزش كاهش نوسانات و غيره براي كاهش قيمت و زمان به نفع مشتري استفاده شود.

اين حق مشتري است كه تأمين كننده براي اجرا يا رشد و ارتقاء به مراحل بالاتر او را در نظر

بگيرد.

2-     رضایت مشتری

انجام جزئيات مربوط به طرح ريزي كيفيت هميشه باعث رضايت مشتري نيست بايد شرايط

عملكردي محصول در محيط و نزد مشتري سنجيده شود. شناسايي نقاط و نواقص بايد با

همكاري مشتري و در نهايت دستيابي به رضايت انجام گيرد.

3-     تحویل و ارائه خدمات

ارائه خدمات بعدي و قيمت و تحويل به موقع بايد توسط تأمين كننده و مشتري جهت تأمين

نظر مشتري نهايي انجام پذيرد.

تجربيات اين مرحله در كاهش قيمت تمام شده – كاهش هزينه هاي موجود – كاهش هزينه

هاي كيفيت و فرآيند و تحويل آنها تأثير دارد و مي توان براي محصولا ت بعدي از اين موارد

استفاده كرد.

4-     کاهش تغییر پذیری

5-     تحویل و ارائه خدمات

فاز پنجم در یک نگاه

 

 

رموز موفقیت شما در این APQP  

 

کد انتشار : ARAJASB-0039

 

 

این مورد را ارزیابی کنید
(6 رای‌ها)
علیرضا احمدی

لیسانس مهندسی صنایع

کارشناس کنترل پروژه و کیفیت

پست الکترونیکی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

4745604
بازدید امروز
بازدید دیروز
بازدید هفته جاری
بازدید ماه جاری
بازدید کل
160
827
987
14497
4745604

آی‌پی شما: 34.239.158.107
امروز: دوشنبه، 28 مرداد 1398 - ساعت: 06:05:17

آرشیو

« August 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ورود به سایت

درباره ما

HTML 5 وب سایت کافه مدیران در دی ماه سال 1392 توسط گروهی از متخصصین ایرانی...