فاز کنترل شش سیگما

 همانطور که تصویر ذیل مشاهده میشود شش سیگما از 5 مرحله یا فاز تشکیل شده است که هر یک را جداگانه و بطور کامل توضیح داده ایم.

در این قسمت نیز آخرین فاز شش سیگما فاز کنترل را مورد بررسی قرار می دهیم.

 

            

 • تا اینجا شما متغیر y را توصیف کرده و مسیر کار را می دانید
 • X های بحرانی خود را جدا کرده اید
 • با تعیین سطح این x ها ،فرایند خود را بهینه کرده اید

 

در مرحله کنترل ،به نگهداری از دستاورد های خود به هنگام کنترل x می پردازید.

کنترل فرایند:

مجموعه ای از فعالیت های مرتبط که پس از در یافت ورودی ها آنها را بصورت خروجی تغییر می دهند و هدفشان تولید یک محصول اطلاعات یا خدمات برای مشتری داخلی یا خارجی است .

کنترل فرایند شامل موارد زیر است :

 • طراحی و نگهداری فرایند
 • تشخیص موارد انحراف در یک عملکرد خاص به طوری که بتوان اقدامات اصلاحی انجام داد .

از جمله روش هایی که می توان برای نگهداری و کنترل فرایند بدان اشاره نمود عبارتند از :

استاندارد سازی : فرایند خود را در یک چک لیست ممیزی ، برنامه کیفی ، آین نامه مستند و ... ارائه کنید .

حصول اطمینان : اطمینان حاصل کنید که کار جز به آن صورتی که شما انتظار دارید انجام نخواهد شد .

سیستم هشدار دهنده پیشاپیش : اگر قرار باشد اشتباهی پیش اید ، همین حالا آنچه را که پس از یک دوره زمانی خواهید فهمید به شما می گوید مثل نمودار های کنترلی .

البته این نکنه را نیز باید یاد آور شویم که ممکن است فرایند های مختلف نسبت به عوامل متفاوت حساس باشند مثل انسان و ماشین ،از این رو فرایند های مختلف نیاز مند کنترل های مختلفی هستند که بستگی به عواملی دارند که فرایند ها نسبت به آنها حساسند .بطور مثال لحیم کردن می تواند به جوشکاری وابسطه باشد از این رو آموزش می تواند عامل کنترلی مهمی باشد .

پس از آن که شما بطور کلی فرایند خود را بررسی و متوجه تمام پارامتر های کنترلی شدید بایستی در خصوص نحوه کنترل آنها تصمیم گیری کنید .اما در این بین چند نکته حائز اهمیت است :

1-  آیا موارد کنترلی رعایت می شوند ؟
2-  آیا نتایج برای تمامی افراد مرتبط قابل حصول است؟
3-  آیا می توان موارد کنترلی را با یک استاندارد مورد آزمایش قرار داد ؟
4-  آیا موارد عنوان شده بصورت یک زبان مشترک و قابل فهم ارائه شده اند ؟

بهترین روش برای بهینه کردن و تحت کنترل در آوردن استفاده از چرخه PDCA است .این که شما بتوانید سیستم خود را بازرسی کنید اما چگونه ؟

برای انجام بازرسی سه روش وجود دارد

 • پیگیری فعالانه
 • استفاده از نمودار های کنترل کیفی فرایند
 • خود ممیزی

پیگیری فعالانه : از این مورد می توان به یک نیروی دست کم گرفته شده و اسرار آمیز در رسیدن به یک تغییر یا تحول موفق نام برد

 

 

بهتر است با ذکر یک مثال به تشریح تصویر فوق بپردازیم

فرض کنید ما با مشکل زنگ زدگی توستر تولید شده مواجه هستیم

سطح 3

سطح 2

سطح 1

سیستمی که باعث ایجاد تغییرات منجر به این گونه مشکلات می شوند را تعیین کنید

 

آیا می توان با بررسی بخشی از طرح مشکلات احتالی منجر به زنگ زدگی را شناسایی کرد ؟

فرایندی را که باید با مواد قابل زنگ زدن در گیر است تعیین کنید

 • در کارخانه
 • در خانه

آیا می توان بدون داشتن مهارتی فرایند را کنترل کرد ؟

توستر را که مشکل زنگ زدگی دارد مشخص کنید :

 • آنهایی که در کارخانه هستند
 • آنهایی که در خانه هستند

آیا باید قطعات خراب را تعویض کرد ؟

 

ممیزی از خود :

فرایند خود را ممیزی کنید چه به لحاظ فیزیکی و فنی و چه به لحاظ درک و دانش و مهارت مجریان فرایند

فلو چارت کنترل کیفیت فرایند : ابزاری است که به شما کمک می کند تا PDCA را در فرایندتان مستند کنید

 

 

 

 

در قسمت برنامه ریطی نیاز است تا شما جزئیات کار های کلیدی را مستند کنید یعنی برای هر مرحله کلیدی در عملیات ،نشان دهید که کار چطور باید انجام شود یا به منبع مستندی رجوع کنید که آن مرحله را توضیح دهد .

برای قسمت بازرسی نیز مطابق جدول زیر عمل می کنیم

روشی برای ثبت اطلاعات

در نظر گرفتن استاندارد ها

CTQ

توضیح دهید که که اطلاعات زیر نظر گرفته شده برای هر CTQ چگونه باید ثبت شود

مثال : چک لیست – نمودار کنترلی – نمودار پراکندگی

در صورت لزوم توضیح دهید چه کسی باید اطلاعات را ثبت کند و چگونه

برای هر CYQ هدف مهم ، حدود عددی ، تلرانس یا مشخصه هایی که اگر فرایند خوب پیش رود باید با آنها تطابق داشته باشد را ارائه کنید

این استاندارد ها ممکن است حاصل نظرات مشتریان ،سیاست های نظارتی ISO یا دانسته ها و گزارش های کارشناسی حاصل از فرایند باشد .

مشخصه ای را که باید در هر مرحله بحرانی کنترل شود با یک کلمه یا عبارت تعیین کنید

 

مثال : زمان سپری شده ، کامل بودن ، وجود خطا ، یا یک مشخصه فیزیکی مثل دما یا فشار

 

پاسخ به نتایج منفی

برنامه های زمانبندی شده برای بهبود سیستم ها

برنامه زمانبندی شده برای اصلاح فرایند ها

کنترل خسارت

در این سازمان بمنظور یک تصمیم گیری دقیق با در نظر گرفتن سیستم های جدید یا بهبود های موجود در لایه های عمیق تر سازمان چه کسی به چه اطلاعاتی در چه فرمی نیاز دارد ؟

چه باید کرد تا اپراتور درک کافی از این فرایند داشته و بداند که بطور معمول چه اصلاحات و توافقاتی لازم است تا مانع بروز مجدد این مشکل شود ؟

چه کسی باید با خروجی یک فرایند معیوب چکار بکند ؟

برای آنهایی که خروجی معیوب را دریافت کرده اند چه باید کرد ؟

چه اصلاحاتی باید انجام شود تا تضمین کند که در تکرار بعدی فرایند هیچ خروجی معیوبی وجود ندارد؟

نیاز است تا شما در سیستم خود یک نظام اعتبار بخشی و لغو اعتبار بوجود آورید .اعتبار بخشی در روش ها ، مواد ، ماشی آلات ، افراد ، محل و سیستم های اندازه گیری و تغییر در هر یک از آنها یا هر آنچه که طبق برنامه کنترلی لازم است و یا از آن بعنوان پاسخی به نیاز مشتری استفاده می شود و همین طور لغو اعتبار در جایی که بدنبال تغییر در روش مبنا هستیم .اعتبار بخشی به سه صورت انجام می شود

عطف به آینده : یعنی برنامه ریزی قبل از داشتن مدارک عینی

هم زمان : برنامه ریزی درست هم زمان با بدست آوردن مدارک عینی

عطف به گذشته :بعد از بدست آ وردن مدارک عینی

مثل رد شدن از خیابان که می توانید به هر دو طرف نگاه کنید قبل از رد شدن ،در طول رد شدن و بعد از رد شدن از خیابان .

حال لازم است تا نگاهی بیندازیم به سیستم مدیریت کیفیت .اصل مدیریت کیفیت یک قانون یا باور ذاتی و کاملی است که برای هدایت یک سازمان که هدف آن بهبود مستمر  اجرا در دراز مدت و از طریق تمرکز بر خواسته های مشتری است در حالی که خواسته های سرمایه گذاران را نیز در نظر می گیرد .

اصول مدیریت کیفیت :

1- سازمان متمر کز بر خواسته های مشتری

سازمان متکی به مشتریان بوده و بنابراین باید نیاز های فعلی و آینده مشتری ها را درک و آنها را براورده کرده و سعی کند از انتظارات مشتری پیشی بگیرد

2-  رهبری

راهنما ها فقط هدف و مسیر سازمان را تعیین می کنند . آنها باید محیطی داخلی را طوری ایجاد و نگهداری کنند که افراد بتوانند کاملاً در امر تحقق اهداف سازمان در گیر شوند .

3- دخالت افراد

افراد در تمام سطوح کاری محور های اصلی یک سازمان بوده و در گیری شان در کار می تواند توانایی های آنها که به نفع سازمان است را بکار گیرد .

4-روش کار فرایند

هنگامی که منابع و فعالیت های مرتبط نیز مانند خود فرایند اداره می شوند یک نتیجه مطلوب تری بدست می اید.

5-روش سیستمی برای مدیریت

تعریف ، درک و اداره کردن یک سیستم از فرایند هایی که برای رسیدن به یک هدف ارتباط درونی دارند ، اثر بخشی و کارایی یک سازمان را بهبود می بخشد .

6- بهبود مستمر

بهبود مستمر باید یک هدف دائمی برای سازمان باشد .

7- روش مبتنی بر واقعیات برای تصمیم گیری

تصمیمات موثر بر اساس تجزیه و تحلیل الاعات و داده ها

8-ارتباط سود ده متقابل با تهیه کننده

یک سازمان و تهیه کننده هایش ارتباط داخلی و یک ارتباط سود ده متقابل توانایی هر دو طرف را در افزودن ارزش بالا می برد

سیستم مدیریت کیفیت ما را در

 • تعیین اهداف و مقاصد
 • تعیین فرایند هایی که برای درک اهداف حیاتی هستند
 • مشخص کردن اندازه گیری های مربوط به اهداف و اندازه گیری ها برای پیشگیری از اشتباه ،کاهش نوسانات ، حداقل کردن تعمیرات
 • مشخص کردن اندازه گیری های مرتبط با اثر بخشی سیستم
 • یافتن احتمالات برای کاهش ریسک و بهبود اثر بخشی و کارایی فرایند
 • تعیین و دسته بندی شانس بهبود
 • برنامه ریزی استراتژی ها ،فرایند ها و منابع لازم برای اجرای اصلاحات
 • جرای برنامه
 • مشخص کردن نتایج
 • مقایسه نتایج با انتظارات و پیگیری آنها

کمک می نماید .

اما در این بین آنچه که از اهمیت بالایی برخوردار است نقش و حمایت مدیرات رده بالای سیستم است آنها بایستی

-  خط مشی و اهداف مورد نیاز را تعیین نمایند
- از مناسب بودن سیستم مدیریت کیفیت برای رسیدن به اهداف اطمینان حاصل کنند
-  منابع مورد نیز را تامین نمایند
- نتیج بدست آمده را با اهداف مقایسه کنند
- فعالیت های سیستم را تعریف کنند .سیستمی که نیاز است تا بطور دقیق تعریف ، اجرا ، نگهداری و بهبود داده شود و یک برنامه زمانبندی دقیق برای این امور تدوین شده باشد .

فرایند های تعریف شده نیز بایستی هدفمند باشند .یک فرایند دو نوع هدف دارد 1- موثر با هدف و انتظارات مشتری ( پیگیری شکایات مشتریان ،تحویل بموقع ) 2- کارایی با نتایج تجاری و توقعات سر مایه گذاران (بازده رمایه ، سود خالص ،زمان گردش سرمایه ، هزینه های تولید و..)

استاندارد سازی:

قاعده اصلی و هسته ای : برای یک اصل قابل اطمینان و تایید شده هیچ اتفاقی نمی افتد مگر این که سیستمی را طوری ایجاد کنیم که باعث وقوع اتفاق برای این اصل شود .

استاندارد سازی امریست که باعث می شود در یک اصل قابل اطمینان و تایید شده ،کیفیت بالا بوجود آید .

 

استاندارد سازی حصول اطمینان از این است که اجزای اصلی یک فرایند همواره به بهترین وجه ممکن در حال اجراء هستندبطور خلاصه استاندارد سازی یعنی استاندارد کردن روش عمل و برنامه های زمانبندی شده  .استاندارد سازی به ما کمک می کند تا با تامین موارد زیر بتوانیم در بازار رقابت موفقیت آمیزی داشته باشیم ،قابلیت اطمینان سیستم را افزایش دهیم ، هزینه ها را کاهش دهیم ،عملکرد کارمندان را بهبود دهیم ،ایمنی را افزایش دهیم ، فرایند را تحت کنترل در آوریم و بهبود مستمر داشته باشیم .

روش عمل استاندارد چگونه تعریف می شود ؟

هدف از این کار جمع آوری مهارت های فرایند و تکنولوزی بصورت مکتوب در فرم ها و آسان کردن انجام کار ها برای بقیه است .این روش باید طوری نوشته شود که حتی افرادی که آموزش کامل ندیده اند هم بتوانند از آنها استفاده کنند .در مورد جزئیات کار متناسب با آن توضیح داده شود و راهنمایی های روشن و واضح در آن باشد ضمن این که اولویت ها را در نظر می گیرد .

روش عمل به ما کمک می کند تا نوسانات را کاهش دهیم و کمک کنیم تا خروجی سیستم قابل پیش بینی تر شود ،برای اپراتور ها و مدیران ایجاد مهارت کنیم ،برای آموزش افراد جدید از آن استفاده کنیم  و مشکلات را رد یابی کنیم

 

زمانی که کار مستند سازی را کامل کردید ، باید مطمئن شوید که همه افراد حاضر در یک پروژه مشترک روش های جدید را آموزش دیده اند . برای این کار نیاز نیست همه آن چیزی که افراد باید در مورد کار بدانند را در یک جلسه آموزش داد ،بهتر است روی حیاتی ترین جنبه های کار تمرکز کنید .نکته همی که باید به آن اشاره کرد این است که هنگامی که ما در یک سیستم تغییری ایجاد می کنیم حتما دلایل نهفته در این تغییرات را توضیح دهید چرا که افراد در مقابل تغییر ات بدون دلیل مقاومت می کنند .

استاندارد سازی به ما کمک می کند تا کار مطابق چهار چوب از پیش تعیین شده ای پیش رود اما اگر در این رویه انحرافی رخ دهد چگونه می توان از وقوع چنین امری مطلع شد تا اقدام اصلاحی لازم را انجام داد .بعبارت دیگر ما در مورد سیستم های اخطار دهنده پیشاپیش صحبت می کنیم .رایج ترین این سیستم ها عبارتند از نمودار های کنترلی (برای داده های متغییر از R-IX-MR و برای داده های وصفی از نمودار های  P-NP-C , U )  و ابزار های آماری .

 

گروه کافه مدیران در قسمت های گذشته آموزش شش سیگما به توضیح نمودار های کنترلی پرداخته است لذا از توضیح مجدد آن پرهیز می کنیم .

ما قبلا در مراحل قبلی نیز قبل از انجام بهبود ها و انجام اقدام اصلاحی از این نمودار ها استفاده کرده بودیم حالا نیاز است تا مستندات زیر جمع آوری شوند :

-مستندات و نمودار هایی که داده های گذشته را نشان می دهند (مرحله دوم)

- مستندات مربوط به علل انتخاب شده در مرحله سوم

-برنامه هایی که حاصل از مرحله 4 هستند با توجه به واقعیت ها

- داده های بعد که از طریق اجرای برنامه های مرحله 4 بدست آمده اند

چند سوال در اینجا مطرح می شود

 • فاصله بین حالت مطلوب و واقعی چه میزان کاهش یافته است ؟
 • آیا برنامه ها در شناسایی علل مورد نظر شما موثر بوده اند ؟
 • پس از وقوع تغییرات نظر مشتریان چیست ؟
 • آیا پیشرفت شما به اندازه کافی بوده یا هنوز لازم است به عقب برگشته و راه حل های دیگر را امتحان کنید ؟
 • آیا مزایای غیر پیش بینی شده یا اثرات جانبی منفی ای وجود داشته است ؟

 

روش ها

آیا برنامه خود را پیگیری کرده اید ؟

آیا نیاز بوده که برنامه / راه حل را در طول اجرا تغییر دهید ؟

دفعه آینده چه کاری را متفاوت با این بار انجام خواهید داد ؟

نتایج قابل قبولی بدست آمده اند ؟

 

خیر

بله

 

برنامه خود را دنبال کرده اید

آنچه را که برنامه ریزی کرده بودید آنجام داده اما به نتایجی که می خواستید نرسیدید .

به مرحله تجزیه و تحلیل علت یا وضعیت فعلی برگشته و این اختلاف را بررسی کنید . داده های بیشتری جمع آوری کنید .

آنچه را که برنامه ریزی کرده بودید آنجام داده و به نتایجی که می خواستید رسیدید

 

به مرحله تحویل کار بروید

بله

آنجه را که برنامه ریزی کرده بودید انجام نداده و به نتایج ضعیفی رسیدید

 

 

به راه حل ها رجوع کنید .آیا برنامه های مقدماتی مشکلات شما را حل می کنند ؟

این برنامه ها را امتحان کرده و در صورت لزوم آنها را اصلاح کنید

بدون انجام آنچه که برنامه ریزی کرده بودید به نتایجی که مس خواستید رسیدید .

 

علل رسیدن به این نتایج را مشخص کنید

نا خواسته چه کار درستی انجام داده اید ؟

پیدا کنید که چطور به این نتایج خوب رسیده اید ، سپس به مرحله تحویل کار بروید .

 

خیر

 اگر برنامه خود را دنبال کرده اید و به نتیجه مطلوبی نرسیدید باید دوباره مراحل را دنبال کنید .به دنبال خطاها و اختلافات موجود در تجزیه و تحلیل ها بگردید .اختلافات را با مدیر خود مرور کنید .

اکنون دیگر پروژه به اتمام رسیده و شما می توانید جشن اختتامیه خود را بگیرید

موفق باشید .

 

 منبع :
تهیه و گرد آوری :سید علیرضا احمدی (کمربند سبز شش سیگما  )
برگرفته از کلاس های آموزش شش سیگما شرکت فرایند بهبود پارسیان
با تشکر از اساتید محترم جناب آقایان مهندس جهادی و مهندس خوش نظر
کد انتشار : ARAJASB-0049

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
علیرضا احمدی

لیسانس مهندسی صنایع

کارشناس کنترل پروژه و کیفیت

پست الکترونیکی این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

4721020
بازدید امروز
بازدید دیروز
بازدید هفته جاری
بازدید ماه جاری
بازدید کل
253
801
253
16594
4721020

آی‌پی شما: 35.171.183.163
امروز: یکشنبه، 30 تیر 1398 - ساعت: 07:04:02

آرشیو

« July 2019 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

ورود به سایت

درباره ما

HTML 5 وب سایت کافه مدیران در دی ماه سال 1392 توسط گروهی از متخصصین ایرانی...